topp vad vill bokakonsult Vad erbjuder bokakonsultHem

Rune Kahlbom

Kontakta mig Stenar i balans

Jag har arbetet som företagsledare i två internationella företag under 30 år, de sista 12 åren som vicepresident och ansvarig för 22 länder i Europa.

I arbetet med att bygga upp organisationer, t ex i Östeuropa, har jag skaffat mig bred erfarenhet av att jobba med olika kulturer och foga samman olikheter med hjälp av
basvärden så att lokala europeiska och amerikanska företagskulturer kunde förenas.

För att implementera företagets vision på alla nivåer måste man bygga upp positiva relationer mellan företaget, organisationen och den enskilde medarbetaren.

Låt min kunskap och erfarenhet hjälpa er! När jag går in och arbetar med ideer och möjligheter på ditt företag eller din organisation får ni tillgång till mitt nätverk med rika erfarenheter och kunskaper.

Med ett oberoende helikopterseende får jag en helhetsbild som kan ge ny näring till kreativiteten och göra er vision tydligare.

Möten, utbildning och grupparbeten kan med fördel genomföras på Gotland där vi har tillgång  till en kreativ miljö. Där en ny miljö öppnar upp sinnet och stimulerar tankarna.

 

  • Runes koncept

Coaching

I min roll som VD har jag genomfört många utvecklingssamtal med anställda i 22 länder samt genomfört många ledarutbildningar på internationell nivå.

Min erfarenhet är till stor nytta för unga ledare där erfarenhet och ung kreativitet möts!

Jag är i dag aktiv med coaching och mentorskap för ungdomar på universitetsnivå som är på väg in i arbetslivet men också genom mitt arbete i styrelsen för Entreprenörcenter.

 

anpassade kurser kurser och seminarier

Kurser inom

Seminarier

  • Inga seminarier just nu, de läggs upp efterhand.
hyr personal

Vi kan erbjuda konsulter med lång erfarenhet för kortare och längre uppdrag till: