topp vad vill bokakonsult Vad erbjuder bokakonsultHem

Sten Bodin

Kontakta mig

Säljträning för proffs och andra med kundkontakt!

Jag utvecklar er försäljning och tar fram den fulla potentialen hos era medarbetare genom anpassad träning och personlig utveckling på grupp- och individnivå!

Ni kan även hyra in mig som försäljningschef och en extra resurs vid speciella projekt eller toppar i säljarbetet.

Jag skapar ett gott beteende och resultat hos säljkåren, förutom att förmedla kunskap och erfarenheter. Det blir en aktiv träning, inte bara en kurs, anpassad till er egen verklighet!

Min egen säljbakgrund är inom IT-branschen, med försäljning/säljledning inom Sverige och övriga Europa. Idag arbetar jag professionellt med säljträning och affärsutveckling, formell utbildning Civilingenjör.

 

  • Stens koncept
  • öppna kurser

Aktiv kundvård

Att vårda en kundrelation väl kan innebära att behålla i stället för att tappa en kund. Det kostar ofta mycket att skapa en ny kund och det gäller att vårda relationen med existerande kunder omsorgsfullt.

En aktiv kundvård ger bra förutsättningar för en lång kundrelation och en fungerande försäljning. Vi kan se möjligheter där vi kan hjälpa kunden och som vi själva kan dra nytta av.

Det blir också lättare att hitta begynnande kundproblem såsom konkurrenter som uppvaktar kunden, förändringar i kundens beslutsfattande (maktbasen) samt andra viktiga skeenden som annars kan göra att vi tappar kunden. Genom att upptäcka faror kan vi ofta undvika tråkiga konsekvenser av dem.

Träningen i aktiv kundvård har som mål att säkerställa och fördjupa samarbetet med existerande kunder.


Den egna personalen med kundkontakt skall förstå och värdesätta vikten av en nära, levande och konstruktiv dialog med kunderna.

Syftet är att utveckla försäljningen och knyta kunderna starkare till den egna organisationen. Vi tänker igenom vilken kontaktyta vår organisation har med kundens organisation samt hur den borde se ut för att gynna försäljningen.

Deltagaren tränar på att skapa och strukturera en aktiv kundvård. Som ett arbetsmaterial på träningen använder deltagaren verklig information om egna kunder, som förberetts innan träningen börjar. Med detta material görs en egen planering av aktiviteter som senare skall genomföras mot respektive kund. Vi tränar också på att skapa regelbundna beteenden hos deltagaren, där affärsrelationen med kunderna skall bevaras och stärkas.
Detta ger en bättre försäljning och relation till den existerande kundbasen.

Klicka på kursnamnet till vänster för att få mer information om kursen.

 

anpassade kurser kurser och seminarier

Kurser inom

Seminarier

  • Inga seminarier just nu, de läggs upp efterhand.
hyr personal

Vi kan erbjuda konsulter med lång erfarenhet för kortare och längre uppdrag till: